Junger Maurer (Maurerlehrling Wolfgang Plat)

Material/​Technik:
Öl auf Leinwand
Maße:
116,0 x 79,5
Rahmenmaß: 136,0 x 101,0 x 6,0
Inschriften, Markierungen:
Bez. u.l.: OTTO NAGEL 53
Zugangsdatum:
1964
© VG Bild-Kunst, Bonn 2012
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)